Promena termina kolokvijuma i ispita

Zbog izgubljenih časova 08.01.2018., kolokvijum će biti održan u ranije zakazanom terminu ispita 30.01.2018., po sledećem rasporedu: Kolokvijum 1. od 12.00-13.00 Kolokvijum 2. od 13.00-14.00 Ispit Arhitektura 1 će biti […]

Rezultati kolokvijuma 1

  Kolokvijum 1. 2107-18               Grafički dizajn Bodovi Ocena 1 Batinica Nina 19,5 7 2 Bućko Ivana 24 8 3 Kapuši Lenora 23 8 […]

Arhitektura – 1. Kolokvijum

Materijal za pripremu kolokvijuma iz predmeta Arhitektura 1. 001-praistorija 002-mesopotamija 003-egipat 004-krit 005-mikena 006-grcka 007-rim 008-ranohriscanska 009-vizantija 010-srbija-srednji-vek 011-preromanika 012-romanika 013-gotika 014-renesansa 015-barok