Promena termina kolokvijuma i ispita

Zbog izgubljenih časova 08.01.2018., kolokvijum će biti održan u ranije zakazanom terminu ispita 30.01.2018., po sledećem rasporedu:

Kolokvijum 1. od 12.00-13.00

Kolokvijum 2. od 13.00-14.00

Ispit Arhitektura 1 će biti održan 13.02.2018. od 10.00-12.00 časova

Ispit Arhitektura 2 će biti održan 13.02.2018. od 9.00-9.45 časova

Posted in Arhitektura - aktuelno, Nastava.