Doktorske studije

Svrha studijskog programa doktorskih studija Primenjene umetnosti i dizajn je zaokruživanje procesa studiranja primenjenih umetnosti na Akademiji, sticanje produbljenih i naprednih znanja iz teorije i prakse primenjenih umetnosti i  osposobljavanje studenata za adekvatan i kvalitetan umetničko-istraživački i pedagoški rad. Tokom rada na doktorskom umetničkom projektu student treba da, kroz vlastitu praksu, celovitije razvije stvaralačke sposobnosti i istraživački pristup umetničkom stvaranju.

Svrha studijskog programa je da obezbedi obrazovni okvir studija najvišeg stepena u kojem će studenti razviti svoje talente u skladu sa umetničkim razvojem u njima izabranim medijima i najvišim istraživačkim standardima u svojoj oblasti. Time je studijski program doktorskih studija  usmeren ka obrazovanju i osposobljavanju studenata kao stručnjaka unutar svoje struke i specifičnih oblasti teorijsko-praktičnog rada u umetnostima, obrazovanju, medijima i kulturi.

Ovim studijama studenti stiču najviše akademsko znanje i iskustvo.