Grafički dizajn

[metaslider id=”586″]

Studije Grafičkih komunikacija započele su sa radom na Akademiji umetnosti 1993. godine, na kojoj su izučavane discipline Plakat, Utilitarna grafika, Pismo sa tipografijom i kaligrafijom i Grafika knjige.

Ubrzo će prerasti u kreativno jezgro, mesto mnogih projekata unutar Akademije i Univerziteta, kao i saradnje Akademije sa širom društvenom zajednicom, posebno preduzećima kompanijama širom zemlje. Izložbe Svetskog bijenala studentskog plakata afirmisale su Akademiju umetnosti u Novom Sadu u zemlji i svetu kao respektabilnu visokoobrazovnu instituciju koja znanjem, iskustvom i kreativnim programima svojih nastavnika i saradnika bogati društvenu zajednicu vrednom umetničkom i dizajnerskom praksom.

Među stotinama koji su u međuvremenu obrazovani većina su poznati stvaralaci osposobljeni za razrešavanje i najsloženih zadataka u svim segmentima dizajna, vrsni pedagozi i promoteri struke i profesije grafičkog dizajnera. Pojedini su predavači i saradnici Katedre (Darko Vuković, Atila Kapitanja, Gabriela Spasojević, Simonida Todorović, Dragan Bibin, Dragan Polovina, Nikola Berbakov). Nastavljaju putem koji su uspostavili njihovi profesori, pre svih Branislav Dobanovački i Boško Ševo kao osnivači studijskog programa. Oni bogate jedinstven koncept obrazovanja i dizajnersku praksu, gotovo uvek novim i vrednim delima.

Grafički dizajn

I semestar

 1. Plakat 1
 2. Dizajn knjige 1
 3. Vizuelne komunikacije
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 1
 5. Crtanje sa tehnologijom 1
 6. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 7. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1
 8. Istorija umetnosti 1
 9. Anatomsko crtanje 1
 10. Psihologija stvaralaštva 1
 11. Likovni elementi 1

II semestar

 1. Plakat 2
 2. Dizajn knjige 1
 3. Vizuelne komunikacije
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 2
 5. Crtanje sa tehnologijom 2
 6. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 7. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2
 8. Istorija umetnosti 2
 9. Anatomsko crtanje 2
 10. Psihologija stvaralaštva 2
 11. Likovni elementi 2