Kurikulum doktorske

PRVA GODINA

 1. Mogućnosti primene metoda i tehnika naučnog istraživanja u umetničkom istraživanju
 2. Tehnike i metode umetničkog istraživačkog rada
 3. Moderna umetnost – izabrane teme

Glavni izborni predmet (bira se jedan predmet)

 1. Plakat
 2. Utilitarna grafika
 3. Ilustracija– autorski izraz i savremena umetnička praksa
 4. Pismo sa tipografijom i kaligrafijom

Izborni predmet (biraju se dva predmeta)

 1. Plakat
 2. Utilitarna grafika
 3. Ilustracija– autorski izraz i savremena umetnička praksa
 4. Montaža audiovizuelnog dela
 5. Dizajn vremena
 6. Pismo sa tipografijom i kaligrafijom
 7. Fotografija kao kulturološki medij
 8. Novi mediji
 9. Marketing

DRUGA GODINA

 1. Uvod u doktorski umetnički projekat
 2. Filozofija umetnosti 

Glavni izborni predmet (bira se jedan predmet)

 1. Plakat 
 2. Utilitarna grafika
 3. Ilustracija – vizuelno pripovedanje i novi mediji
 4. Pismo sa tipografijom i kaligrafijom 

Izborni predmet (biraju se dva predmeta)

 1. Plakat 
 2. Utilitarna grafika 
 3. Ilustracija – vizuelno pripovedanje i novi mediji
 4. Montaža audiovizuelnog dela
 5. Dizajn vremena 
 6. Pismo sa tipografijom i kaligrafijom 
 7. Fotografija kao kulturološki medij 
 8. Novi mediji 
 9. Imidž i odnosi s javnošću

TREĆA GODINA

 1. Izrada doktorskog umetničkog projekta
 2. Doktorski umetnički projekat