Studije

Osnovne studije

Studijski program Primenjene umetnosti i dizajn je akreditovani studijski program Akademije umetnosti Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. Sastoji se od tri modula: Grafički dizajn, Ilustracija i Dizajn enterijera. Nastao je na osnovu 20 godišnjeg rada katedre za Grafičke komumikacije (od 1993.), na kojoj su izučavane discipline Plakat, Utilitarna grafika, Pismo sa tipografijom i kaligrafijom i Grafika knjige, kao i iz predmeta Osnovi arhitekture koji na Akademiji postoji od njenog osnivanja 1974. godine.

Master studije Primenjene umetnosti i dizajn

Doktorske studije Primenjene umetnosti i dizajn