Ilustracija

Ilustracija je od 2016-17. godine izdvojena kao poseban modul na studijskom programu za Primenjene umetnosti i dizajn. Na ovaj način se studentima koje zanima samo ilustracija i koncept dizajn pruža mogućnost da fokusiraju svu pažnju samo na te oblasti. U novom modulu, studentima bi bio obezbeđen jedan predmet posvećen grafičkom dizajnu, da bi bolje razumeli kontekst u kom se njihov rad primenjuje.

Cilj ovog modula posvećenog ilustraciji je da kroz teoretski i praktičan rad studenti usvoje teoretska i zanatska znanja neophodna za stručno i kreativno delovanje u oblasti pripovedačke ilustracije za knjigu, zatim editorijalne i konceptualne ilustracije, stripa, koncept dizajna, kao i tradicionalnih i digitalnih ilustratorskih tehnika.

Koncept dizajn je danas posebno atraktivna oblast koja podrazumeva dizajn likova i ambijenata za animaciju, filmove i video igre. Ova znanja će studentima dati mogućnost da se zaposle u gejming industriji koja je u usponu, kod nas, a pogotovo u svetu.

Budući da je ilustracija primenjena umetnost, ona će naspram svog karaktera biti perspektivno zanimanje dok god postoji izdavaštvo, advertajzing i industrija zabave (video igre, animirani filmovi, aplikacije za smart telefone, etc).

I semestar

 1. Osnove ilustracije
 2. Dizajn knjige
 3. Crtanje sa tehnologijom 1
 4. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 5. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1
 6. Istorija umetnosti 1
 7. Anatomsko crtanje 1
 8. Psihologija stvaralaštva 1
 9. Likovni elementi 1

II semestar

 1. Osnove ilustracije
 2. Dizajn knjige
 3. Crtanje sa tehnologijom 2
 4. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 5. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2
 6. Istorija umetnosti 2
 7. Anatomsko crtanje 2
 8. Psihologija stvaralaštva 2
 9. Likovni elementi 2