Grafički dizajn

Ilustracija

Dizajn enterijera

Konzervacija i restauracija

Studijski program Primenjene umetnosti i dizajn

Studijski program Primenjene umetnosti i dizajn je akreditovani studijski program Akademije umetnosti Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. Sastoji se od tri modula: Grafički dizajn, Ilustracija i Dizajn enterijera. Nastao je na osnovu 20 godišnjeg rada katedre za Grafičke komunikacije (od 1992.), na kojoj su izučavane discipline Plakat, Utilitarna grafika, Pismo sa tipografijom i kaligrafijom i Grafika knjige, kao i iz predmeta Osnovi arhitekture koji na Akademiji postoji od 1977. godine.

Aktuelno: