Grafički dizajn

Studije Grafičkih komunikacija započele su sa radom na Akademiji umetnosti 1993. godine, na kojoj su izučavane discipline Plakat, Utilitarna grafika, Pismo sa tipografijom i kaligrafijom i Grafika knjige.

više...

Ilustracija

Ilustracija je od školske 2016-17. godine izdvojena kao poseban modul na studijskom programu za Primenjene umetnosti i dizajn. Na ovaj način se studentima koje zanima samo ilustracija i koncept dizajn pruža mogućnost da fokusiraju svu pažnju samo na te oblasti.

više...

Dizajn enterijera

Dizajn enterijera je modul akreditovanog studijskog programa Primenjene umetnosti i dizajn. Započeo je sa radom od školske 2016-17. godine. Proizašao je iz predmeta Osnovi arhitekture koji na Akademiji umetnosti postoji od njenog osnivanja 1974. godine.

više...

Konzervacija i restauracija

Program master akademskih studija Konzervacija i restauracija dela likovne i primenjene umetnosti akreditovan je u trajanju od 4 semestra i sa obimom od 120 ESPB. Nastava se izvodi u saradnji AUNS, PMF i institucija zaštite kulturnog nasleđa.

više...

STUDIJSKI PROGRAM PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN

Studijski program Primenjene umetnosti i dizajn je akreditovani studijski program Akademije umetnosti Novi Sad, Univerziteta u Novom Sadu. Sastoji se od tri modula: Grafički dizajn, Ilustracija i Dizajn enterijera. Nastao je na osnovu 20 godišnjeg rada katedre za Grafičke komunikacije (od 1992.), na kojoj su izučavane discipline Plakat, Utilitarna grafika, Pismo sa tipografijom i kaligrafijom i Grafika knjige, kao i iz predmeta Osnovi arhitekture koji na Akademiji postoji od njenog osnivanja 1974. godine.

Study program Applied Art and Design is accredited study program of the Academy of Arts in Novi Sad, University of Novi Sad. It consists of three modules: Graphic Design, Illustration and Interior design. It was created on the basis of 20 years of work of the Department of Graphic Communications (1992), where they studied Poster, Utilitarian graphics, Letter with Typography and Calligraphy and Book Graphics, and from course Basics of Architecture that exists at the Academy since its establishment in 1974.