Pripreme za prijemni ispit za Dizajn enterijera 2021/22.

Pripreme za prijemni ispit za Dizajn enterijera 2021/22.

Program arhitektonskog crtanja (geometrijska kompozicija, perspektiva enterijera i eksterijera)

Pripreme za prijemni ispit će početi u subotu, 06.03.2021.

Trajanje kursa: 06. mart – 29. maj 2021.

Nedeljni fond časova: 4

Vreme održavanja nastave: subota od 10-14 časova.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, atelje za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad

Napomena: cena je po času, a ne no mesecu. Obuhvaćeno je 4 termina po 4 časa, koji se ne moraju pohađati u jednom mesecu. Ukoliko časove ne iskoristite u jednom mesecu, prebacuju se u drugi.

Nastavu vodi:

Van. Prof. Miroslav Šilić, kontakt: arhitektura.auns@gmail.com

Cena kursa:
KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA

Mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-85
Svrha uplate: Kurs arhitektonskog crtanja
Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

Uplata se vrši do 15. u mesecu. Cena se odnosi na 4 termina po 4 časa (ukupno 16 časova). Ukoliko se nešto od časova ne iskoristi u jednom mesecu, moguće je da se iskoristi u sledećem.
Potrebno je poneti pribor za crtanje: ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje Akademija.

U slučaju pohađanja dva kursa (KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA i KURS ANALITIČKOG CRTANJA – portret, figura) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kursa Arhitektonskog crtanja i 6.000,00 na račun kursa Analitičkog crtanja.

KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA

Mesečno 6.000,00 dinara ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-85
Svrha uplate: Kurs arhitektonskog crtanja
Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

KURS ANALITIČKOG CRTANjA

Mesečno 6.000,00 ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-8
Svrha uplate: Kurs analitičkog crtanja
Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

Posted in Dizajn enterijera, Prijemni ispit i upis and tagged .