Septembarski ispitni rok – rezultati

Arhitektura 1

1.Miloš Točaković 8
2.Dušan Ivić 10
3.David Popov 8

Arhitektura 2

1.Marina Živanov 8
2.Anđela Amidžić 10
3.Marijana Kovačević 10
4.Aleksandra Marković 9
5.Teodora Lucić 9
6.Žofi Sabadoš 8
7.Jovana Tašin 10
8.Julijana Pavlovič 8

Comments are closed.