Septembarski ispitni rok – rezultati

Arhitektura 1 1.Miloš Točaković 8 2.Dušan Ivić 10 3.David Popov 8 Arhitektura 2 1.Marina Živanov 8 2.Anđela Amidžić 10 3.Marijana Kovačević 10 4.Aleksandra Marković 9 5.Teodora Lucić 9 6.Žofi Sabadoš […]