Master Konzervacija i restauracija

 

Program master akademskih studija Konzervacija i restauracija dela likovne i primenjene umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu akreditovan je u trajanju od 4 semestra i sa obimom od 120 ESPB.  Nastava se izvodi u saradnji Akademije umetnosti, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i institucija zaštite kulturnog nasleđa za praktični deo nastave.

Program ima za cilj formiranje stručnjaka konzervatora-restauratora dela likovne i primenjene umetnosti koji razumeju istoriju, teoriju i filozofiju zaštite kulturnog nasleđa, poseduju kombinovana znanja iz oblasti umetnosti, društveno-humanističkih nauka i prirodnih nauka i tehnologije. Sposobni su da planiraju i izvedu konzervatorsko-restauratorski tretman, da sarađuju sa srodnim stručnjacima iz drugih oblasti i imaju kritičku svest o procesima zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa i uloge konzervatora-restauratora u njima.

Konzervatoru-restauratoru je neophodna kombinacija akademskih znanja i praktičnih veština. Da bi se postigao ovaj cilj, u obaveznom delu studijskog programa su izbalansirani sadržaji vezani za teoriju i filozofiju zaštite kulturnog nasleđa, umetničke tehnike i materijale, metode i tehnike konzervacije, kao i prirodne nauke primenjene u konzervaciji, kroz koje studenti stiču napredna znanja i širinu u sagledavanju oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Kroz izbornu nastavu studenti se usmeravaju ka specifičnim umetničkim tehnikama i konzervatorskim problemima, a kroz učestvovanje u konzervatorskim projektima dobijaju neophodno iskustvo, sigurnost i veštinu. Program se odvija u saradnji Akademije umetnosti U Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Galerije Matice srpske i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture,  sa naglaskom na savremenom, multidisciplinarnom i timskom radu.

Nakon završenih master studija kandidati su osposobljeni da sprovode i koriste stečena znanja u praksi, kako u samostalnom radu, tako i u saradnji sa institucijama kulture i zaštite kulturnog nasleđa tako i unutar njih (muzeji, galerije, zavodi za zaštitu spomenika kulture, verske organizacije i druge institucije, kompanije ili pojedinci koji poseduju ili upravljaju kulturnim nasleđem. Takođe, stiču kritički odnos prema konzervaciji i restauraciji i osposobljeni su da razmišljaju kreativno, što predstavlja bazu za inovacije u konzervatorsko-restauratorskoj struci i dalji istraživački rad. Sticanjem znanja o vrednostima i rizicima po kulturno nasleđe u savremenom društvu, student je osposobljen da doprinese očuvanju kulturnog nasleđa kao nacionalnog resursa od izuzetnog značaja i da osmišljava i sprovodi akcije povećanja društvene svesti i odgovornosti za njegovo očuvanje.

I SEMESTAR

1. Istorija i teorija zaštite kulturnog nasleđa
2. Uvod u konzervaciju i restauraciju
3. Prirodne nauke u konzervaciji i restauraciji 1
4. Umetničke tehnike 1
5. Stručna praksa 1

6. Izborni predmeti blok 1

Istorijski stilovi u enterijeru 1
Istorija konzervacije
Konzervacija istorijskih enterijera 1

7. Izborni predmeti blok 2

Istorijski stilovi u enterijeru 1
Istorija konzervacije
Istorija umetnosti i studije kulture 1
Konzervacija istorijskih enterijera 1
Skulptorska obrada materijala 1
Grafički postupci 1
Konzervacija papira 1
Ikona i freska 3
Duborez i pozlata 1
Zidna i štuko dekoracija 1
Dizajn izložbenih prostora

II SEMESTAR

8. Konzervacija i restauracija 1
9. Prirodne nauke u konzervaciji i restauraciji 2
10. Umetničke tehnike 2
11. Preventivna konzervacija
12. Stručna praksa 2

Izborni predmeti blok 3

Istorijski stilovi u enterijeru 2
Istorija umetnosti i studije kulture 2
Konzervacija istorijskih enterijera 2
Skulptorska obrada materijala 2
Grafički postupci 2
Konzervacija papira 2
Ikona i freska 4
Duborez i pozlata 2
Zidna i štuko dekoracija 2
Dizajn izložbenih prostora u istorijskom okruženju