Dizajn enterijera

[metaslider id=”1958″]

Dizajn enterijera je modul akreditovanog studijskog programa Primenjene umetnosti i dizajn na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Započeo je sa radom školske 2016-17. godine. Proizašao je iz predmeta Osnovi arhitekture koji na Akademiji umetnosti postoji od njenog osnivanja 1974. godine.

Program modula Dizajn enterijera omogućava profesionalno i kreativno bavljenje dizajnom unutrašnjih prostora individualnih stambenih kuća, stanova i enterijera različitih javnih i poslovnih sadržaja, adaptacijama, rekonstrukcijama i remodelacijama postojećih objekata, projektovanjem unikatnog i industrijskog nameštaja. Pored ovih osnovnih disciplina, polje delovanja u prostoru je prošireno oblastima dizajna urbanog prostora, scenografije, dizajna svetla i interdisciplinarnim projektima koji obuhvataju likovnu umetnost i arhtekturu. Program je multidisciplinaran i pruža teoretska saznanja iz istorije i teorije likovnih i primenjenih umetnosti, društveno-humanističkih i tehničkih nauka. Stručna nastava je bazirana na principu projektnih zadataka, koje prate teoretska predavanjima o odnosu oblika i prostora, zakonitostima percepcije, funkcionalne organizacije prostora, materijalizacije enterijera arhitektonskih objekata, održivim i energetski efikasnim materijalima i tehnologijama, o društvenoj ulozi dizajna i njegovom mestu u kulturi i savremenom stvaralaštvu.

Po završetku studija, studenti su osposobljeni za samostalno delovanje u dizajnerskim i arhitektonskim studijima, institucijama kulture ili u okviru sopstvene prakse, kao i da nastave školovanje na drugom stepenu akademskih studija (master akademske studije).

Dizajn enterijera / akreditacija 2023.

I SEMESTAR

 1. Uvod u dizajn enterijera
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 1
 3. Nacrtna geometrija i perspektiva 1
 4. Crtanje 1
 5. Istorija umetnosti starog veka 1
 6. Psihologija stvaralaštva 1

Izborni predmeti 1 (bira se 2 predmeta)

 1. Anatomsko crtanje 1
 2. Osnove slikanja sa tehnologijom
 3. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 4. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1

II SEMESTAR

 1. Uvod u dizajn enterijera
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 1
 3. Nacrtna geometrija i perspektiva 2
 4. Crtanje 2
 5. Istorija umetnosti starog veka 2
 6. Psihologija stvaralaštva 2

  Izborni predmeti 2 (bira se 2 predmeta)

 7. Anatomsko crtanje 2
 8. Osnove slikanja sa tehnologijom 2
 9. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 10. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2

Dizajn enterijera / akreditacija 2016.

I SEMESTAR

 1. Arhitektura enterijera 1
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 1
 3. Nacrtna geometrija i perspektiva 1
 4. Crtanje sa tehnologijom 1
 5. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 6. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1
 7. Istorija umetnosti 1
 8. Anatomsko crtanje 1
 9. Psihologija stvaralaštva 1
 10. Likovni elementi 1

II SEMESTAR

 1. Arhitektura enterijera 1
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 1
 3. Nacrtna geometrija i perspektiva 2
 4. Crtanje sa tehnologijom 2
 5. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 6. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2
 7. Istorija umetnosti  2
 8. Anatomsko crtanje 2
 9. Psihologija stvaralaštva 2
 10. Likovni elementi 2