Arhitektura 1 – Ispitna pitanja

Ispitna pitanja 2022-23

1 Koji su intelektualni, umetnički i tehnološki izvori moderne arhitekture;

2 Velike urbanističke promene u XIX veku – Pariz, Beč, Barselona;

3 Koji su ekonomski i tehnološki faktori omogućili nastanak arhitekture nebodera u Čikagu;

4 Koje su najznačajnije stilske karakteristike, primenjeni materijali i dela Art nuvo arhitekture u Belgiji i Francuskoj.

5 Nastanak Bečke Secesije, odnos prema tradiciji i najznačajniji predstavnici u arhitekturi;

6 Uticaj Secesije na arhitekturu u Srbiji. Navesti primere iz Novog Sada.

7 Pet uticaja na delo Antoni Gaudija;

8 Zgrada Casa Mila Antoni Gaudija u Barseloni;

9 Ruski konstruktivizam – umetnost u funkciji promene društva; najvažniji predstavnici u arhitekturi;

10 Uticaj radova Kazimira Maljeviča i suprematizma na arhitekturu;

11 Principi obrazovanja i rada sa studentima u Bauhausu;

12 Opisati zgradu Bauhausa, primenjene arhitektonske principe i tehnologije;

13 Uticaj Mondrianovog slikarstva na eksperimente neoplasticizma u trodimenzionalnom prostoru;

14 Funkcionalna, prostorna i likovna analiza kuće Šreder Herita Ritfelda;

15 Dela Đorđa Tabakovića u Novom Sadu;

16 Dela Dragiše Brašovana u Novom Sadu;

17 Le Korbizje: Kuća kao mašina za stanovanje – pet principa arhitekture na primeru Vile Savoj;

18 Značaj i kontraverza Korbizjeovih urbanističkih postavki;

19 Delo Frenk Lojd Rajta: dekonstrukcija tradicionalnog arhitektonskog prostora na primeru individualnih kuća;

20 Paviljon u Barseloni Mis van der Roa;

21 Znacaj dela Mis van der Roa za formiranje internacionalnog stila;

22 Kriza moderne i razlozi nastanka postmoderne arhitekture;Postmodernizam kao antiteza modernizmu;

23 Objasniti osnovne karakteristike postmodernizma: istoricizam, eklekticizam i ironiju na primeru Pjaca Italia Čarlsa Mura u Nju Orleansu;

24 Dekonstruktivizam – veza sa likovnim avangardama sa početka XX veka.

25 Bilbao efekat, arhitektura muzeja i industrija spektakla.

Posted in Arhitektura (predmet).