Dizajn sada – Tipo slike

“Dizajn sada: Tipo-slike”

Izložba studenta osnovnih akademskih studija modula Grafički dizajn iz oblasti tipografije i pisma”

Projekat pod nazivom “Dizajn sada: Tipo-slike” predstavlja opus radova studenata osnovnih akademskih studija, Departmana likovnih i primenjenih umetnosti na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Termin “Dizajn sada” ukazuje na savremene tokove u sferi dizajna i daje presek poimanja dizajna mladih naraštaja, dok podnaslov ,,Tipo slike”izdvaja oblast grafičkog dizajna kojom su se studenti bavili i još uže i specifičnije, segment proučavanja tipografije. Kako bi studenti razumeli pojam tipografje prvo moraju usvojiti znanja i veštine istorijskih razvojnih formi kaligrafskih pisama, a koja su posledica nastanka Antikva pisama na čemu se temelje velike porodice savremenih tipografskih formi.

Sledeci termin odnosi se na reč, “Slika” koja je sprega izmedu verbalnog i vizuelnog koda u sagledavanju i promišljanju zapisa i nedvosmisleno nam govori da zapis nosi dvojaku konotaciju ili drugačije rečeno slovo je i slika. Tako naši studenti imaju za cilj da uspostave sponu izmedu istorijskog i savremenog, izmedu verbalnog i vizuelnog shvatanja slova i reše sadrzaje novim, apstraktnim slikama slova. Upravo sadrzaj predstavlja još jednu komponentu ovih grafičkih tipo rerenja, a on se odnosi na primenu slova u drugim oblastima grafckog dizajna, pa i šire, u oblastima primenjene umetnosti. Kada ovom konceptu dodamo pisma iz familije Grotesk nastala u XVII veku, iz kojih potiču rešenja poznatih fontova (Gil Sans, Futura, Helvetika, Rokvel,Beton, Ekscelzior, Volta), onda je sasvim jasno koliko je obimna oblast pisma i koliko se mnogo polja otvara pri rešenju nekog problema. Sa namerom ko-ristim rec “problem”, a koja je ključna u kreativnom procesu, te je na studentima da pri formiranju ideje i tokom njene realizacije imaju u vidu sve već pomenute komponente pisma. Tako se njihov zadatak ne čini nimalo lak, ali korak po korak, usvajanjem znanja i iskustva drugih tipo kreatora studenti dolaze do sopstvenih, originalnih rešenja. Koliko su ove generacije uspele u tome odrediće publika, ona mlada, koja bi zželela da se bavi ovakvim pitanjima, ali i starija, koja vec poseduje i znalačko i iskustveno u oblasti pisma i tipografje.

magistar Simonida Todorović

Posted in Aktuelno, Grafički dizajn, Izložbe, Projekti.