Rezultati kolokvijuma 1

 

Kolokvijum 1. 2107-18    
       
  Grafički dizajn Bodovi Ocena
1 Batinica Nina 19,5 7
2 Bućko Ivana 24 8
3 Kapuši Lenora 23 8
4 Mandić Olga 18 6
5 Ristić Ana 18 6
6 Šćepanović Teodora / /
7 Silaški Nevena 18,5 7
8 Stošić Marija 9,5 5
9 Strizović Milica / /
10 Živković Anđela 18,5 7
Fotografija
1 Jakovljević Sandra 8 5
2 Šiler Igor 18 6
3 Tomašević Una 16,5 6
4 Vuknić Ivan 14 5
Novi likovni mediji
1 Cvetković Marija 16,5 6
2 Ivić Dušan 14 5
3 Jevrić Tijana 12,5 5
4 Požarev Novak 15 5
Ilustracija
1 Grković Stefan 13 5
2 Miljanović Relja 9,5 5
3 Radosavljević Leon / /
4 Raletić Lidija 29 10
5 Uzelac Nikola 19,5 7
Grafika
1 Božović Kristina 22 8
2 Ćirović Zorka / /
3 Ivanković Božo 17 6
4 Jajić Strahinja 10 5
5 Krnjajić Lidija 25,5 9
6 Miladinović Duška 26 9
7 Stojšić Marina 20 7
8 Žurovski Luka 20 7
Vajarstvo
1 Funštajn Filip 9,5 5
2 Janjin Miroslav 24 8
3 Matković Zorana 22 8
4 Simeunović Bogdan 8 5
5 Marinković Vladimir 1,5 5
Slikarstvo
1 Apatović Aleksandar 7 5
2 Bibić Miloš 25 9
3 Bursać Jelena 26 9
4 Čeljuska Mladen 19 7
5 Čorba Emil / /
6 Dejanović Nemanja 22 8
7 Drljan Luka 19,5 7
8 Jovanov Tamara 11 5
9 Lovre Doroteja 23 8
10 Mitić Nikola 4,5 5
11 Mrkšić Nemanja 20 7
12 Ranković Marija 11 5
13 Ranković Natalija 23 8
14 Smiljanić Tatjana 25 9
Prosek 7,52 %
  Izlaznost 88,00 %
  Prolaznost 64,00 %
Posted in Arhitektura - aktuelno, Nastava.