Rezultati kolokvijuma 1

 

Kolokvijum 1. 2107-18  
    
 Grafički dizajnBodoviOcena
1Batinica Nina19,57
2Bućko Ivana248
3Kapuši Lenora238
4Mandić Olga186
5Ristić Ana186
6Šćepanović Teodora//
7Silaški Nevena18,57
8Stošić Marija9,55
9Strizović Milica//
10Živković Anđela18,57
Fotografija
1Jakovljević Sandra85
2Šiler Igor186
3Tomašević Una16,56
4Vuknić Ivan145
Novi likovni mediji
1Cvetković Marija16,56
2Ivić Dušan145
3Jevrić Tijana12,55
4Požarev Novak155
Ilustracija
1Grković Stefan135
2Miljanović Relja9,55
3Radosavljević Leon//
4Raletić Lidija2910
5Uzelac Nikola19,57
Grafika
1Božović Kristina228
2Ćirović Zorka//
3Ivanković Božo176
4Jajić Strahinja105
5Krnjajić Lidija25,59
6Miladinović Duška269
7Stojšić Marina207
8Žurovski Luka207
Vajarstvo
1Funštajn Filip9,55
2Janjin Miroslav248
3Matković Zorana228
4Simeunović Bogdan85
5Marinković Vladimir1,55
Slikarstvo
1Apatović Aleksandar75
2Bibić Miloš259
3Bursać Jelena269
4Čeljuska Mladen197
5Čorba Emil//
6Dejanović Nemanja228
7Drljan Luka19,57
8Jovanov Tamara115
9Lovre Doroteja238
10Mitić Nikola4,55
11Mrkšić Nemanja207
12Ranković Marija115
13Ranković Natalija238
14Smiljanić Tatjana259
Prosek7,52%
 Izlaznost88,00%
 Prolaznost64,00%