Poseta Muzejsko-edukativnom centru u Franjevačkom samostanu u Baču