Izložba studenata AUNS na Nedelji dizajna u Budimpešti

This slideshow requires JavaScript.

Povodom Nedelje dizajna 2018. u Budimpešti, otvorena je izložba radova studenata u galeriji Bartok 1  (Bela Bartok ut 1, Budim) 5. oktobra 2018. Izložba je realizovana u saradnji sa Institutom za dizajn iz Šoprona (AMI/Sopron), kao i prethodne godine. Obe institucije su predstavljali studenti završne godine grafičkog i industrijskog dizajna.

Tema izložbe je bio dizajn ekskluzivne ambalaže konditorskih proizvoda, za čiju potrebu su izrađene makete. Studenti AUNS su u toku letnjeg semestra svoje makete izrađivali u radionici kompanije Biro inženjering iz Novog Sada, čije nam je osoblje već godinama izlazi u susret nudeći stručnu pomoć i proizvodne kapacitete.

Na izložbi su bili prisutni i profesori AMI/Sopron Janoš Poljak, Jožef Zalavari i Nadaš Gergelj, kao i studenti grafičkog i industrijskog dizajna. Osim predloga za zajednički nastup i na sledećoj Nedelji dizajna u Budimpešti, kolege iz Šoprona su pokrenule inicijativu o potpisivanju Erasmus+ sporazuma, u cilju unapređenja saradnje dve akademije.

Postavci i otvaranju izložbe su prisustvovali i studenti četvrte godine AUNS: Sanja Menićanin, Rastislav Filip, Sofija Kamasi i Andrej Julher.

S obzirom da domaća publika nije imala priliku da vidi ovu za nas veoma značajnu izložbu, ideja je da se izložba na proleće preseli u Novi Sad.

Realizaciju projekta je u potpunosti podržala Akademija umetnosti.

 

Posted in Grafički dizajn, Izložbe, Projekti.