Arhitektura 2 – Projektni zadatak za “Umetnički paviljon”

Download: Paviljon – projektni zadatak

Cilj vežbe je projektovanje izložbenog paviljona, namenjenog za studentske izložbe tokom jedne sezone. Karakter objekta je montažno-demontažni, o čemu treba voditi računa prilikom izbora konstrukcije i materijalizacije. Površina objekta oko 100-120 m2, od toga najmanje polovina za izložbeni prostor.

Projektovanje se odvija kroz 3 faze:

1. Funkcija i dispozicija prostora

Objekat treba da sadrži tri celine:

  • Hol sa zajedničkim prostorima (kafe, knjižara (info pult), sanitarni čvor)
  • Izložbeni prostor
  • Službeni deo (kancelarija, ostava, sanitarni čvor, čajna kuhinja)

Nephodno je obezbediti vezu hola sa izložbenim prostorom, kao i službenog dela sa druge dve celine. Izložbeni prostor treba da ima poseban tehnički ulaz za unos eksponata.

2. Konstrukcija i materijalizacija

Potrebno je odrediti tip konstrukcije objekta, kao i materijale koji će se koristiti na objektu, imajući u vidu njegov privremeni karakter.

3. Oblikovanje

Oblikovanje objekta je prepušteno individualnoj imaginaciji studenata, uslovljeno je rasporedom funkcija i volumena, izborom tipa konstrukcije i materijala, kao i namenom objekta.

Prezentacija projekta

Svaki arhitektonski projekat treba da sadrži:

  1. Osnove svih etaža u razmeri 1:100
  2. Karakteristične preseke u razmeri 1:100
  3. Izglede (fasade) u razmeri 1:100
  4. 3D prikaz (aksonometrijski ili pespektivni prikazi enterijera i eksterijera, moguće uraditi crtežom, kompjuterskim modelovanjem (SketchUp) ili izradom modela. Model se mora fotografisati, i fotografije potom montiraju na završeni projekat.

Forma projekta

Radovi se predaju na formatu 50×70 cm, mogu biti crteži, crteži sa montiranim fotografijama ili štampani (preporučeno)

Primeri:

  1. Paviljon u Barseloni (Mies van der Rohe, 1929)
  2. Serpentin galerija u Londonu 2001-2017, razni autori

Literatura:

Ernst Neufert: Arhitektonsko projektovanje

Posted in Arhitektura (predmet), Nastava.