SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

01.09.2017. 09,00 – 13,00 Podnošenje dokumenata

01.09.2017. od 14,00 Diferencijalni ispiti

04.09.2017. 09,00-13,00 Podnošenje mapa umetničkih radova

05.- 13.09.2017. Prijemni ispiti

14.09.2017. Rezultati prijemnog ispita Preliminarna rang lista

20.09.2017. Konačna rang lista i upis u prvu godinu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *