IL 1. godina

I semestar

 1. Osnove ilustracije
 2. Dizajn knjige
 3. Crtanje sa tehnologijom 1
 4. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 5. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1
 6. Istorija umetnosti 1
 7. Anatomsko crtanje 1
 8. Psihologija stvaralaštva 1
 9. Likovni elementi 1

II semestar

 1. Osnove ilustracije
 2. Dizajn knjige
 3. Crtanje sa tehnologijom 2
 4. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 5. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2
 6. Istorija umetnosti 2
 7. Anatomsko crtanje 2
 8. Psihologija stvaralaštva 2
 9. Likovni elementi 2