GD 4. godina

VII semestar

 1. Plakat 7
 2. Dizajn knjige 4
 3. Propagandna sredstva i grafički standardi
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 7
 5. Marketing u umetnosti 1
 6. Crtanje sa tehnologijom 7
 7. Istorija umetnosti 7

Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB (dva predmeta)

 1. Ilustracija – osnove i tehnike 1
 2. Intermedijalna umetnost 1
 3. Digitalna slika 1
 4. Grafičke tehnike 1
 5. Grafičke tehnike 3
 6. Fotografska praksa 1
 7. Fotografska praksa 3
 8. Modelovanje 1
 9. Strip 1
 10. Skulptura u materijalu 1
 11. Savremena skulptura 1
 12. Uvod u digitalnu umetnost 1
 13. Crtež 1
 14. Ikona i freska 1
 15. Mozaik 1
 16. Uvod u animaciju i vizuelne efekte
 17. Engleski jezik 1
 18. Slikanje sa tehnologijom 1
 19. Engleski jezik 3
 20. Slikanje sa tehnologijom 3
 21. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 3
 22. Metodička praksa 1
 23. Umetnički projekat 1
 24. Umetnički projekat 3

VIII semestar

 1. Plakat 8
 2. Dizajn knjige 4
 3. Propagandna sredstva i grafički standardi
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 8
 5. Marketing u umetnosti 1
 6. Crtanje sa tehnologijom 8
 7. Istorija umetnosti 8

Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB (dva predmeta)

 1. Ilustracija – osnove i tehnike 2
 2. Intermedijalna umetnost 2
 3. Digitalna slika 2
 4. Grafičke tehnike 2
 5. Grafičke tehnike 4
 6. Fotografska praksa 2
 7. Fotografska praksa 4
 8. Modelovanje 2
 9. Skulptura u materijalu 2
 10. Savremena skulptura 2
 11. Uvod u digitalnu umetnost 2
 12. Crtež 2
 13. Ikona i freska 2
 14. Mozaik 2
 15. Strip 2
 16. Uvod u tehnike animacije i vizuelnih efekata
 17. Engleski jezik 2
 18. Slikanje sa tehnologijom 2
 19. Slikanje sa tehnologijom 4
 20. Engleski jezik 4
 21. Pokretna grafika 2
 22. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 4
 23. Metodička praksa 2
 24. Umetnički projekat 2
 25. Umetnički projekat 4