20 godina katedre za Grafičke komunikacije

Obeležavanje dvadesetogodišnjice grafičkih komunikacija, tačnije Studijskog programa grafičkih komunikacija
ili organizaciono uspostavljenog kao Katedra za grafičke komunikacije Likovnog odseka
Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu je prilika da istorijski zasnovano rasvetlimo vreme i
događaje, okolnosti i nosioce razvoja, kao i aktere obrazovnog programa koji su tokom godinama bogatili
i unapređivali teorijsku misao i dizajnersku praksu. Prenosili ih na studente osnovnih, magistarskih
i master studija grafičkih komunikacija u rasponu od 1993. do 2013. godine. Među stotinama koji su u
međuvremenu obrazovani većina su poznati stvaralaci osposobljeni za razrešavanje i najsloženih zadataka
u svim segmentima dizajna, vrsni pedagozi i promoteri struke i profesije grafičkog dizajnera. Pojedini
su predavači i saradnici Katedre (Darko Vuković, Atila Kapitanja, Gabriela Spasojević, Simonida Todorović,
Dragan Bibin, Dragan Polovina, Nikola Berbakov). Nastavljaju putem koji su uspostavili njihovi profesori,
pre svih Branislav Dobanovački i Boško Ševo kao osnivači studijskog programa. Oni bogate jedinstven
koncept obrazovanja i dizajnersku praksu, gotovo uvek novim i vrednim delima.

Posted in Grafički dizajn, Izložbe, Projekti.