Hall of Fame

 Boško Ševo cb Boško Ševo (1948-2019)

Rođen 15.03.1948.godine u Žitištu. Školu za primenjenu umetnost završio u Novom Sadu, 1967. godine. Na Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek primenjene grafike, diplomirao na vizuelnim komunikacijama u klasi profesora Miloša Ćirića 1974.godine.

Od 1974. godine do 1979. godine bio je zaposlen u Televiziji Novi Sad na radnim zadacima ilustratora u Kulturno-umetničkom programu, a nakon toga u statusu samostalnog umetnika. Od 1985. do 1987. godine radi u srednjoj školi za dizajn “Bogdan Šuput” kao profesor za grafičku grupu predmeta. Od 1988. predaje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 2003. u zvanju redovnog profesora za stručno umetnički predmet utilitarna grafika. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu predaje predmete: Vizuelne komunikacije, Grafički dizajn i Grafičko oblikovanje.

Član Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine (UPIDIV) postaje 1975. godine a jedno vreme je njegov predsednik. Član je Likovnog kruga Petrovaradinska tvrđava od osnivanja 1993. godine. Samostalno izlagao 10 puta, a kolektivno u zemlji i inostranstvu 92 puta

 Slobodan Nedeljković cb Slobodan Bata Nedeljković (1952-2020)

Rođen 12. III 1952. u Novom Sadu. Završio školu za primenjenu umetnost u Novom Sadu i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Postdiplomske studije završava na istom fakultetu 1982. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2009. godine.

Redovni profesor Akademije umetnosti Novi Sad. Predaje na Fakultetu tehničkih nauka, na smeru Grafički inženjering i dizajn. Bavi se slikarstvom i grafikom. 80-tih godina 20-tog veka, počeo slikarstvo u duhu Nove figuracije, bavi se portretom, mrtvom prirodom i grafikom. Radi na fontovima i tipografiji.

Predstavljao je Vojvodinu u grafici ex- Jugoslavije, na smotri Jugoslovenska grafika u Srednjoj i Južnoj Americi 1987-1989. Meksiko Siti, Havana, Kali, Bogota, Karakas, Lima i Buenos Aires, i selekciji grafike u SAD, 1990 – 1993. Vašington, Rapid Siti, Šipsburg i Memfis. Učestvovao na značajnim smotrama grafike, Ljublјana, Mastriht, Kanagava.