IL 4. godina

VII semestar

 1. Ilustracija 2
 2. Strip 1
 3. Crtanje sa tehnologijom 7
 4. Istorija umetnosti 7
 5. Marketing u umetnosti 1

 Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB (dva predmeta)

 1. Intermedijalna umetnost 1
 2. Digitalna slika 1
 3. Grafičke tehnike 1
 4. Grafičke tehnike 3
 5. Fotografska praksa 1
 6. Fotografska praksa 3
 7. Modelovanje 1
 8. Skulptura u materijalu 1
 9. Savremena skulptura 1
 10. Uvod u digitalnu umetnost 1
 11. Crtež 1
 12. Ikona i freska 1
 13. Mozaik 1
 14. Uvod u animaciju i vizuelne efekte
 15. Engleski jezik 1
 16. Engleski jezik 3
 17. Slikanje sa tehnologijom 1
 18. Slikanje sa tehnologijom 3
 19. Osnove plakata 1
 20. Osnovi pisma sa kaligrafijom i tipografijom 1
 21. Osnovi utilitarne grafike 1
 22. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 3
 23. Metodička praksa 1
 24. Umetnički projekat 1
 25. Umetnički projekat 3

VIII semestar

 1. Ilustracija 2
 2. Strip 2
 3. Crtanje sa tehnologijom 8
 4. Istorija umetnosti 8
 5. Marketing u umetnosti 2

 Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB (dva predmeta)

 1. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 4
 2. Metodička praksa 2
 3. Intermedijalna umetnost 2
 4. Digitalna slika 2
 5. Grafičke tehnike 2
 6. Grafičke tehnike 4
 7. Fotografska praksa 2
 8. Fotografska praksa 4
 9. Modelovanje 2
 10. Skulptura u materijalu 2
 11. Savremena skulptura 2
 12. Uvod u digitalnu umetnost 2
 13. Crtež 2
 14. Ikona i freska 2
 15. Mozaik 2
 16. Uvod u tehnike animacije i vizuelnih efekata
 17. Engleski jezik 2
 18. Engleski jezik 4
 19. Slikanje sa tehnologijom 2
 20. Slikanje sa tehnologijom 4
 21. Osnove plakata 2
 22. Osnovi pisma sa kaligrafijom i tipografijom 2
 23. Osnovi utilitarne grafike 2
 24. Umetnički projekat 2
 25. Umetnički projekat 4