IL 2. godina

III semestar

 1. Ilustratorske tehnike
 2. Koncept dizajn 1
 3. Osnove slikanja sa tehnologijom 1
 4. Crtanje sa tehnologijom 3
 5. Istorija umetnosti 3
 6. Osnove estetike 1
 7. Sociologija kulture 1
 8. Arhitektura 1
 9. Uvod u intermedijalna istraživanja 1
 10. Uvod u fotografiju 1

IV semestar

 1. Ilustratorske tehnike
 2. Koncept dizajn 1
 3. Osnove slikanja sa tehnologijom 2
 4. Crtanje sa tehnologijom 3
 5. Istorija umetnosti 4
 6. Osnove estetike 2
 7. Sociologija kulture 2
 8. Arhitektura 2
 9. Uvod u intermedijalna istraživanja 2
 10. Uvod u fotografiju 2