GD 1. godina

I semestar

 1. Plakat 1
 2. Dizajn knjige 1
 3. Vizuelne komunikacije
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 1
 5. Crtanje sa tehnologijom 1
 6. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 7. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1
 8. Istorija umetnosti 1
 9. Anatomsko crtanje 1
 10. Psihologija stvaralaštva 1
 11. Likovni elementi 1

II semestar

 1. Plakat 2
 2. Dizajn knjige 1
 3. Vizuelne komunikacije
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 2
 5. Crtanje sa tehnologijom 2
 6. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 7. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2
 8. Istorija umetnosti 2
 9. Anatomsko crtanje 2
 10. Psihologija stvaralaštva 2
 11. Likovni elementi 2