GD 3. godina

V semestar

 1. Plakat 5
 2. Dizajn knjige 3
 3. Ambalaža
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 5
 5. Crtanje sa tehnologijom 5
 6. Istorija umetnosti 5

Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB (dva predmeta)

 1. Ilustracija – osnove i tehnike 1
 2. Intermedijalna umetnost 1
 3. Digitalna slika 1
 4. Grafičke tehnike 1
 5. Fotografska praksa 1
 6. Strip 1
 7. Modelovanje 1
 8. Skulptura u materijalu 1
 9. Savremena skulptura 1
 10. Uvod u digitalnu umetnost 1
 11. Crtež 1
 12. Ikona i freska 1
 13. Mozaik 1
 14. Uvod u animaciju i vizuelne efekte
 15. Engleski jezik 1
 16. Slikanje sa tehnologijom 1
 17. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 1
 18. Pedagogija
 19. Umetnički projekat 1

V semestar

 1. Plakat 6
 2. Dizajn knjige 3
 3. Ambalaža
 4. Pismo i tipografija sa kaligrafijom 6
 5. Crtanje sa tehnologijom 6
 6. Istorija umetnosti 6 

Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB (dva predmeta)

 1. Ilustracija – osnove i tehnike 2
 2. Intermedijalna umetnost 2
 3. Digitalna slika 2
 4. Grafičke tehnike 2
 5. Fotografska praksa 2
 6. Modelovanje 2
 7. Strip 2
 8. Skulptura u materijalu 2
 9. Savremena skulptura 2
 10. Uvod u digitalnu umetnost 2
 11. Crtež 2
 12. Ikona i freska 2
 13. Mozaik 2
 14. Uvod u tehnike animacije i vizuelnih efekata
 15. Engleski jezik 2
 16. Slikanje sa tehnologijom 2
 17. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 2
 18. Školska psihologija
 19. Umetnički projekat 2