Nacrtna geometrija i perspektiva 1

Cilj predmeta:

Razvijanje sposobnosti prostorne vizuelizacije, prostorne imaginacije i sposobnosti rešavanja problema različitih uzajamnih prostornih odnosa odabranih geometrijskih formi na dvodimenzionalnom (2D) prikazu paralelnog projiciranja.

Ishod predmeta:

Sposobnost identifikovanja i interpretacije prostornih odnosa izučenih prostornih oblika iz odgovarajućih 2D prikaza kao i poznavanje njihovih geometrijskih struktura i sposobnost grafičkog predstavljanje izučenih trodimenzionalnih (3D) konfiguracija na 2D medijumu.

Sadržaj predmeta:

Osnovni elementi prostorne vizuelizacije:

Projiciranja, pravci posmatranja i vrste slika osnovnih geometrijskih elemenata (tačka, prava, ravan). Kriterijumi za dobijanje karakterističnih pogleda i položaja objekta (transformacija i rotacija) u cilju neposredne detekcije metričkih svojstava i prepoznavanja prostornih odnosa objekata. Koncepti vidljivosti. Primena na složenije forme (ravne figure, poliedri, rotaciona tela).

Vizuelizacija i geometrijske strukture 3D formi:

Pravilni poliedri, rotacione površi, pramenaste površi. Kriterijumi analize ravnih preseka pramenastih. Karakteristični elementi ovih preseka.

Literatura:

  1. L. Dovniković: Nacrtna geometrija, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1998.
  2. P. Anagnosti: Nacrtna geometrija, Naučna knjiga, Beograd, 1984.
  3. R. Štulić: Skripta za predavanja.