DE 3. godina

V semestar

 1. Arhitektura enterijera 3
 2. Dizajn nameštaja 1
 3. Scenografija
 4. Računarsko modelovanje i prezentacija
 5. Dizajn svetla u enterijeru 1
 6. Crtanje sa tehnologijom 5
 7. Istorija umetnosti 5

Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB  (dva predmeta)

 1.  Intermedijalna umetnost 1
 2. Digitalna slika 1
 3. Grafičke tehnike 1
 4. Fotografska praksa 1
 5. Modelovanje 1
 6. Skulptura u materijalu 1
 7. Savremena skulptura 1
 8. Uvod u digitalnu umetnost 1
 9. Crtež 1
 10. Ikona i freska 1
 11. Mozaik 1
 12. Uvod u animaciju i vizuelne efekte
 13. Engleski jezik 1
 14. Slikanje sa tehnologijom 1
 15. Osnove plakata 1
 16. Osnovi pisma sa kaligrafijom i tipografijom 1
 17. Osnovi utilitarne grafike 1
 18. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 1
 19. Pedagogija
 20. Umetnički projekat 1

VI semestar

 1. Arhitektura enterijera 3
 2. Dizajn nameštaja 1
 3. Scenografija
 4. Računarsko modelovanje i prezentacija
 5. Dizajn svetla u enterijeru 2
 6. Crtanje sa tehnologijom 6
 7. Istorija umetnosti 6

Izborni blok: bira se najmanje 6 ESPB  (dva predmeta)

 1.  Intermedijalna umetnost 2
 2. Digitalna slika 2
 3. Grafičke tehnike 2
 4. Fotografska praksa 2
 5. Modelovanje 2
 6. Skulptura u materijalu 2
 7. Savremena skulptura 2
 8. Uvod u digitalnu umetnost 2
 9. Crtež 2
 10. Ikona i freska 2
 11. Mozaik 2
 12. Uvod u tehnike animacije i vizuelnih efekata
 13. Engleski jezik 2
 14. Slikanje sa tehnologijom 2
 15. Osnove plakata 2
 16. Osnovi pisma sa kaligrafijom i tipografijom 2
 17. Osnovi utilitarne grafike 2
 18. Metodika likovnog vaspitanja i obrazovanja 2
 19. Školska psihologija
 20. Umetnički projekat 2