DE 2. godina

III SEMESTAR

 1. Arhitektura enterijera 2
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 2
 3. Računarsko projektovanje
 4. Crtanje sa tehnologijom 3
 5. Istorija umetnosti 3
 6. Osnove estetike 1
 7. Sociologija kulture 1
 8. Uvod u intermedijalna istraživanja 1
 9. Uvod u fotografiju 1
 10. Grafičke komunikacije 1
 11. Osnove slikanja sa tehnologijom 1

IV SEMESTAR

 1. Arhitektura enterijera 2
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 2
 3. Računarsko projektovanje
 4. Crtanje sa tehnologijom 4
 5. Istorija umetnosti 4
 6. Osnove estetike 2
 7. Sociologija kulture 2
 8. Uvod u intermedijalna istraživanja  2
 9. Uvod u fotografiju  2
 10. Grafičke komunikacije 2
 11. Osnove slikanja sa tehnologijom 2