Arhitektura enterijera 1

Cilj predmeta: Predmet ima za cilj da studente upozna sa osnovnim elementima i metodama predstavljanja, oblikovanja i organizacije prostora, procesom projektovanja i vizualizacijom ideja.

Ishod predmeta: Studenti su osposobljeni za samostalno rešavanje projektnih zadataka, razradu idejnih rešenja i grafičku prezentaciju rada.

Sadržaj predmeta:

Studenti se upoznaju sa osnovama predstavljanja arhitektonskog prostora u dvodimenzionalnom mediju crteža. Kroz izradu perspektivnih crteža arhitektonskog prostora eksterijera i enterijera, studenti savladavaju zakonitosti linearne i centralne perspektive; upoznaju se sa konvencijama arhitektonskog crteža i prezentacije u cilju razvijanja sposobnosti analize i predstavljanja strukture arhitektonskog prostora; povezuju crtačko znanje i sposobnosti sa zakonitostima nacrtne geometrije i uče da se neposredno izražavaju kroz crtež kao osnovni medij likovnog izraza.

Studenti istražuju prostor kao polje izražavanja kroz analizu elemenata arhitektonske kompozicije i sadejstvo prostora, oblika, svetla, materijala i boje. Kretanje i percepcija prostora; Čovek kao merilo prostora, ergonomija, dimenzionisanje, moduli i modularne mere; Analiza osnovnih funkcija u prostoru i pronalaženje adekvatnih prostornih i oblikovnih rešenja za konkretne namene. Kroz projektne zadatke, vežbe u oblikovanju, analitičke i tematske zadatke studenti razvijaju sposobnosti analize i sinteze, upoznaju osnove procesa dizajna, razradu idejnog rešenja, vizualizaciju ideja i grafičku prezentaciju projektnog zadatka.

Literatura:

  1. Rudolf Arnhajm: Dinamika arhitektonske forme, Univerzitet umetnosti, Beograd 1990;
  2. Jirgen Jedike: Oblik i prostor u arhitekturi, Orion art; Beograd, 2007;
  3. Kristijan Norberg-Šulc : Egzistencija, prostor, arhitektura, Građevinska knjiga, Beograd, 1975;
  4. Nikolas Pevsner: Izvori moderne arhitekture i dizajna. Građevinska knjiga, Beograd 2005;
  5. Julius Panero, Martin Zelnik: Antropološke mere i enterijer, 3. izdanje, Građevinska knjiga, Beograd 2009;
  6. Ernst Nojfert: Arhitektonsko projektovanje, 37. izmenjeno i dopunjeno izdanje, Građevinska knjiga, Beograd, 2004.