DE 1. godina

I SEMESTAR

 1. Arhitektura enterijera 1
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 1
 3. Nacrtna geometrija i perspektiva 1
 4. Crtanje sa tehnologijom 1
 5. Uvod u grafiku i štamparstvo 1
 6. Uvod u vajanje sa tehnologijom 1
 7. Istorija umetnosti 1
 8. Anatomsko crtanje 1
 9. Psihologija stvaralaštva 1
 10. Likovni elementi 1

II SEMESTAR

 1. Arhitektura enterijera 1
 2. Arhitektonski elementi i sklopovi 1
 3. Nacrtna geometrija i perspektiva 2
 4. Crtanje sa tehnologijom 2
 5. Uvod u grafiku i štamparstvo 2
 6. Uvod u vajanje sa tehnologijom 2
 7. Istorija umetnosti  2
 8. Anatomsko crtanje 2
 9. Psihologija stvaralaštva 2
 10. Likovni elementi 2