Pripreme za prijemni ispit za Dizajn enterijera 2022/23.

(geometrijska kompozicija, perspektiva enterijera i eksterijera)

Pripreme za prijemni ispit će početi u subotu, 12.02.2022.
Trajanje kursa: 12. februar – 11. jun 2022.
Nedeljni fond časova: 4
Vreme održavanja nastave: subota od 10-14 časova.
Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, atelje za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad
Napomena: Cena se odnosi na 4 termina po 4 časa (ukupno 16 časova). Ukoliko se nešto od časova ne iskoristi u jednom mesecu, moguće je da se iskoristi u sledećem.
Nastavu vodi: Van. prof. Miroslav Šilić, kontakt: arhitektura.auns@gmail.com

Cena kursa:

KURS ARHITEKTONSKOG CRTANJA
Mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-85
Svrha uplate: Kurs arhitektonskog crtanja
Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad
Uplata se vrši do 15. u mesecu.
Potrebno je poneti pribor za crtanje: ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje Akademija.

U slučaju pohađanja dva kursa:

(KURS ARHITEKTONSKOG CRTANJA i KURS ANALITIČKOG CRTANJA – portret, figura) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kursa Arhitektonskog crtanja i 6.000,00 na račun kursa Analitičkog crtanja.

KURS ARHITEKTONSKOG CRTANJA
Mesečno 6.000,00 dinara ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-85
Svrha uplate: Kurs arhitektonskog crtanja
Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad

KURS ANALITIČKOG CRTANJA
Mesečno 6.000,00 ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-8
Svrha uplate: Kurs analitičkog crtanja
Primalac: Akademija umetnosti Novi Sad