Kontakt

Akademija umetnosti Novi Sad
Đure Jakšića 7
21000 Novi Sad
+38121422176
+38121422177
e-mail: aofarts@uns.ac.rs
http://www.akademija.uns.ac.rs/