Dizajn enterijera

  • Micro Housing / Nataša Domazetov

Dizajn enterijera je modul akreditovanog studijskog programa Primenjene umetnosti i dizajn na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Započeo je sa radom školske 2016-17. godine. Proizašao je iz predmeta Osnovi arhitekture koji na Akademiji umetnosti postoji od njenog osnivanja 1974. godine.

Program modula Dizajn enterijera omogućava profesionalno i kreativno bavljenje dizajnom unutrašnjih prostora individualnih stambenih kuća, stanova i enterijera različitih javnih i poslovnih sadržaja, adaptacijama, rekonstrukcijama i remodelacijama postojećih objekata, projektovanjem unikatnog i industrijskog nameštaja. Pored ovih osnovnih disciplina, polje delovanja u prostoru je prošireno oblastima dizajna urbanog prostora, scenografije, dizajna svetla i interdisciplinarnim projektima koji obuhvataju likovnu umetnost i arhtekturu. Program je multidisciplinaran i pruža teoretska saznanja iz istorije i teorije likovnih i primenjenih umetnosti, društveno-humanističkih i tehničkih nauka. Stručna nastava je bazirana na principu projektnih zadataka, koje prate teoretska predavanjima o odnosu oblika i prostora, zakonitostima percepcije, funkcionalne organizacije prostora, materijalizacije enterijera arhitektonskih objekata, održivim i energetski efikasnim materijalima i tehnologijama, o društvenoj ulozi dizajna i njegovom mestu u kulturi i savremenom stvaralaštvu.

Po završetku studija, studenti su osposobljeni za samostalno delovanje u dizajnerskim i arhitektonskim studijima, institucijama kulture ili u okviru sopstvene prakse, kao i da nastave školovanje na drugom stepenu akademskih studija (master akademske studije).