Dizajn enterijera-pripreme za prijemni ispit 2019/20.

Pripreme za prijemni za Dizajn enterijera

Program arhitektonskog crtanja (geometrijska postavka, perspektiva enterijera i eksterijera)

Trajanje kursa: 23. februar – jun 2019.

Nedeljni fond časova: 4

Vreme održavanja nastave: subota od 10-14 časova.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, Katedra za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad

Nastavu vodi:
Doc. Miroslav Šilić, kontakt: interior.auns@gmail.com

Cena kursa:
KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA

Mesečno 9.600,00 (6.000,00) dinara ukupno sa PDV
U slučaju pohađanja dva kursa (KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA i KURS ANALITIČKOG CRTANJA – portret, figura) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kursa Arhitektonskogcrtanja i 6.000,00 na račun kursa Analitičkog  crtanja.

Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-85
Uplata se vrši do 15. u mesecu.
Potrebno je poneti pribor za crtanje: ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje Akademija.

KURS ANALITIČKOG CRTANjA

Mesečno 9.600,00 (6.000,00) ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-81
Uplata se vrši do 15. u mesecu.
Potrebno je poneti pribor za crtanje : ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje katedra.

Posted in Aktuelno, Prijemni ispit i upis.