Kurs analitičkog crtanja

Kurs analitičkog crtanja održaće se na Akademiji umetnosti u objektu koji se nalazi u Kosovskoj ulici br. 33 u periodu od marta do juna.

Promotivni (besplatni) časovi analitičkog crtanja, Crtanje po modelu (portret sa šakama) održaće se u prostorijama Katedre za crtanje Departmana likovne umetnosti u Kosovskoj 33 u nedelju 25. februara 2018. od 10 do 14 sati.

KURS: mart – jun 2018.

Vreme održavanja nastave: nedelja od 10-14 časova.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, Katedra za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad

Nedeljni fond časova: 4

Ukupan fond časova: 68

Vrsta nastavnih aktivnosti: predavanja i vežbe (kurs je u smanjenom obimu identičan nastavi crtanja na prvoj godini Akademije umetnosti za sva usmerenja).

Napomena: U istom terminu obavljaće se i besplatne konsultacije sa svim zainteresovanim kandidatima za polaganje prijemnih ispita na Departmanu likovnih umetnosti Akademije umetnosti za sva usmerenja iz domena crteža. Skrećemo pažnju da će se besplatne konsultacije održavati i radnim danima, od ponedeljka do četvrtka na katedri u okviru redovne nastave.

Kurs je namenjen svim zainteresovanim polaznicima, nezavisno od predznanja, uzrasta (najmlađi – srednjoškolski uzrast), edukacije ili profesionalne orijentacije
Neophodan pribor: ugljeni štapići, krep trake, skalpel (papir obezbeđuje katedra).

Nastavu vodi:
prof. Ljubomir Vučinić, kontakt: artljube@gmail.com 060 73 30 441

Cena kursa:
KURS CRTANjA mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV
U slučaju pohađanja dva kursa (KURS SLIKANjA i CRTANjA) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kurs crtanja
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-81
Uplata se vrši do 15. u mesecu.
Potrebno je poneti pribor za crtanje : ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje katedra.