Program Upis studenata sa invaliditetom 2017

Download: Program Upis studenata sa invaliditetom

Улаз:

 1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2016/2017. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа  кандидата са инвалидитетом  и то:
 • Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
 • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)
 • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
 • Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…)
 • Кандидати који имају тешкоће у говору
 • Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења…)
 • Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама

прилажу високошколској установи и један од следећих докумената:

 • Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
 • Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
 • Мишљење Интерресорне комисије
 • Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање  утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
 1. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
 2. После завршеног полагања пријемних испита / испита за проверу склоности и способности, кандидати из тачке 1., који су положили пријемни испит / испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
 3. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности

Праћење

 

 1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
 3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовимапрема условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2016/2017. годину.
Posted in Prijemni ispit i upis and tagged , , , , , , , .