Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Download: Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Улаз:

 1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2016/2017. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа:
  • изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве објављен на сајту факултета);
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту факултета)
 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
 3. После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, објављивања коначних ранг листа на високошколским установама, кандидате из тачке 1., који се нису квалификовали за упис а положили су пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе.
 4. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење

 1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције укључивања Рома у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
 3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџетаимају право на смештај и исхрану према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2016/2017. годину.
Posted in Prijemni ispit i upis.