Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Download: Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Улаз:

 1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2016/2017. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа:
  • изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве објављен на сајту факултета);
  • препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту факултета)
 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
 3. После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, објављивања коначних ранг листа на високошколским установама, кандидате из тачке 1., који се нису квалификовали за упис а положили су пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе.
 4. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

Праћење

 1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције укључивања Рома у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;
 2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;
 3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџетаимају право на смештај и исхрану према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2016/2017. годину.

1 thought on “Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine”

 1. I have noticed you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn additional bucks every month because you’ve got high quality content.
  If you want to know how to make extra bucks, search for:
  Boorfe’s tips best adsense alternative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *