Informator za upis na master studije

ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРИМЕЊЕНЕ  УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈН ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ ОПШТИ  УСЛОВИ Мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова Read more…