Projekti

Svetsko bijenale studentskog plakata

20 godina Katedre za graficke komunikacije

Nagrada "Hiljadu zato"