Master Primenjene umetnosti i dizajn

Svrha studijskog programa master akademskih studija Primenjene umetnosti i dizajn je da obrazuje i osposobi studente kao stručnjake unutar svoje struke.

Ovako obrazovani studenti mogu kompetentno svojim daljim samostalnim radom da doprinesu razvoju ukupnog prostora kulture a naročito oblasti primenjene umetnosti kojoj program pripada. Takođe su osposobljeni da aktivno i samostalno rukovode interdisciplinarnim istraživačkim i umetničkim timovima i rukovode u institucijama kulture; u mogućnosti su da primene teoretska znanja i veštine u svom radu. Nakon završenog studiranja student je osposobljen za samostalan umetnički rad, poseduje osnovna i napredna zanatska i teoretska znanja iz oblasti primenjene umetnosti kao i znanja o tokovima u savremenoj umetnosti u svetu.

Student koji je izabrao i pohađao izbornu grupu psihološko, pedagoških i metodičkih predmeta na prethodnom nivou osnovnih studija (i stekao zakonom predviđenih 36 ESPB) ima preduslov da se posle završenih master studija bavi samostalnim pedagoškim radom u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju.

Pohađanjem i završetkom master akademskih studija studijskog programa Primenjene umetnosti i dizajn, studenti su akumulirali veštine i znanja neophodne i za nastavak studija trećeg stepena.

Navedena svrha studijskog programa je u potpunosti u skladu sa definisanim zadacima i ciljevima Akademije umetnosti kao jednog od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i visokoškolske institucije koja pripada Polju umetnosti.