Konsultacije za upis 2017/18

Термини консултација за пријемни испит на студијски програм Примењене уметности и дизајн:   Модул ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРA: za konsultacije najaviti se na miroslavsilic67@gmail.com Napomena: Konsultacije su Read more…

Program Upis studenata sa invaliditetom 2017

Download: Program Upis studenata sa invaliditetom Улаз: Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија Read more…