Dizajn enterijera-pripreme za prijemni ispit

Pripreme za prijemni za Dizajn enterijera

Pipreme se odvijaju u dve faze:

Prva faza (mesec dana) se radi po programu Analitičkog crtanja. Podrazumeva crtanje portreta sa šakama.

Trajanje kursa: mart 2018.

Nedeljni fond časova: 4 / Ukupan fond časova: 68

Vreme održavanja nastave: nedelja od 10-14 časova.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, Katedra za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad

Nastavu vodi:
prof. Ljubomir Vučinić, kontakt: artljube@gmail.com 060 73 30 441

Cena kursa:
KURS ANALITIČKOG CRTANjA mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-81
Uplata se vrši do 15. u mesecu.
Potrebno je poneti pribor za crtanje : ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje katedra.

Druga faza kursa podrazumeva program arhitektonskog crtanja (geometrijska postavka, perspektiva enterijera i eksterijera)

Trajanje kursa: april – jun 2018.

Nedeljni fond časova: 4 / Ukupan fond časova: 68

Vreme održavanja nastave: subota od 10-14 časova.

Mesto održavanja nastave: Akademija umetnosti, Katedra za crtanje, ul. Kosovska 33, Novi Sad

Nastavu vodi:
Doc. Miroslav Šilić, kontakt: miroslavsilic67@gmail.com

Cena kursa:
KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA mesečno 9.600,00 dinara ukupno sa PDV
U slučaju pohađanja dva kursa (KURS ANALITIČKOG CRTANJA i KURS ARHITEKTONSKOG CRTANjA) cena je ukupno 12.000,00 dinara mesečno od toga 6.000,00 na račun kursa Analitičkog crtanja i 6.000,00 na račun kursa Arhitektonskog crtanja.
Račun: 840-1451666-42
Poziv na broj: 742121-81
Uplata se vrši do 15. u mesecu.
Potrebno je poneti pribor za crtanje : ugljeni štapići, krep trake, skalpel; papir obezbeđuje katedra.